Accountancy

Onze diensten:

het voeren van de volledige boekhouding

bijstand van de interne boekhouddienst en controle van de intern gevoerde boekhouding

boekhoudkundige bijstand en advies aan ondernemingen, eenmanszaken en vrije beroepen

begeleiding van de jaarafsluiting, het opmaken van de jaarrekeningen en de nodige fiscale optimalisatie

begeleiding van startende ondernemingen; opmaak financieel plan, begeleiding bij opmaak van de statuten, aansluiting ondernemingsloket, aanvraag KBO-nummer, aanvraag BTW-nummer; aanvraag van registratienummer als aannemer, ...

vennootschapsrechtelijke begeleiding van vennootschappen; jaarvergaderingen, oprichtingen, periodieke verplichtingen en formaliteiten, benoemingen, kapitaalsverhogingen, statuutwijzigingen, herstructureringen, ontbindingen, vereffeningen,...

overdracht van handelszaken en vennootschappen

waarderingen van ondernemingen

advies en praktische begeleiding in herstructureringsproblemen en begeleiding bij de keuze van de ondernemingsstructuur

begeleiding van Belgische vestigingen of dochters van buitenlandse vennootschappen

begeleiding van Verenigingen Zonder Winstoogmerk