Fiscale en RSZ-vrijstelling geschenken
Schema
Schematisch overzicht

 RSZ Fiscaal

Gelegenheid 

1.Enkel Sinterklaas,Kerstmis of Nieuwjaar 1.één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen, zoals Kerstmis, Nieuwjaar, het feest van Sinterklaas, een in een bepaalde ondernemingssector gebruikelijk patroonsfeest (zoals Sint-Elooi of Sint-Barbara), een verjaardag, enz.;
Fiscaal geldt geen enkel onderscheid naar gelang van de bestemming of de benaming van de cheques, noch naar gelang van het feest of de gelegenheid waarvoor ze zijn toegekend dus ruimer dan Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar.

2.Bij eervolle onderscheiding 2.De overhandiging van een eervolle onderscheiding

3.Pensionering 3.(Brug)pensionering

 

Soorten geschenken 

1.Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar : geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons (geschenkcheques) Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons (geschenkcheques, surprisecheques, boekencheques, cultuurcheques, aankoopbonnen, filmcheques, enz.)

2.Eervolle onderscheiding : geschenken in speciën, geschenken in natura of in de vorm van geschenkcheques

3. Pensionering : geschenken in speciën, geschenken in natura of in de vorm van geschenkcheques 

 

Voorwaarden

1. De RSZ stelt deze voorwaarde niet, maar wel mag een werkgever die aan zijn personeel vrijwillig bijkomstige voordelen toekent geen onderscheid maken tussen de tot een zelfde categorie behorende werknemers van zijn onderneming Aftrekbaar bij werkgever indien :
1.Alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel krijgen;
2.de toekenning moet gebeuren ter gelegenheid van :
2.1.één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen, zoals Kerstmis, Nieuwjaar, het feest van Sinterklaas, een in een bepaalde ondernemingssector gebruikelijk patroonsfeest (zoals Sint-Elooi of Sint-Barbara), een verjaardag, enz.:
2.2. de overhandiging van een eervolle onderscheiding;
2.3. de (brug) pensionering;
3. Betaalbons enkel inruilbaar bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van die betaalbons. Bovendien beperkte looptijd en geen uitbetaling in speciën toegelaten aan de begunstigde.

De geschenkencheques enkel inruilbaar bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de emittenten van die betaalbons en mits een beperkte looptijd en geen uitbetaling in speciën toegelaten aan de begunstigde.

 

Bedrag

1.Sinterklaas, Kertmis of Nieuwjaar : 35 EUR per jaar per werknemer en 35 EUR per jaar voor elk kind ten laste van deze werknemer 1.één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen : 35 EUR per jaar en per werknemer. Voor het Sinterklaasfeest of een ander feest met hetzelfde sociaal oogmerk mag een aanvullend bedrag van maximaal 35 EUR per jaar worden toegekend voor elk kind ten laste van de werknemer

2.Eervolle onderscheiding : max. 105 EUR per jaar en per werknemer  2.Eervolle onderscheiding : 105 EUR per jaar en per werknemer

3.Pensionering : 35 EUR per volledig dienstjaar van de werknemer in dienst bij de betrokken werkgever, min. 105 EUR en max. 875 EUR
De RSZ aanvaardt nu ook het fiscale minimum van 105 EUR voor 1 dienstjaar 3.(brug)pensionering : 35 EUR per volledig dienstjaar van de werknemer in dienst bij de werkgever die het geschenk toekent, min. 105 EUR

De RSZ aanvaardt de samenvoeging indien de verschillende feesten of gebeurtenissen zich rond dezelfde datum situeren. De bedragen onder 1,2 en 3 mogen worden samengevoegd.

 

Sanctie

Bij overschrijding van het bedrag of niet-naleving van de voorwaarden, wordt het ganse bedrag integraal als loon onderworpen aan RSZ Bij overschrijding van het bedrag of niet-naleving, van de voorwaarden, wordt het ganse bedrag als verworpen uitgave beschouwd.

 

Sociaal - fiscaal RSZ

35 EUR zonder RSZ mits voorwaarden, indien hoger: ganse bedrag met RSZ Fiscaal
WG: 35 EUR aftrekbaar mits voorvaarden; indien hoger : gans bedrag = verworpen uitgave
WN: 50 EUR = geschenk van geringe waarde

Inwerkingtreding Vanaf 1 januari 2003 Vanaf aanslagjaar 2003 (inkomstenjaar 2002)

© SDWORX 2010