Nieuws

22.10.2013 - Belgische Mededingingsautoriteit: nieuw formulier voor aanmelding concentraties
Ondernemingen die overgaan tot een concentratie moeten die vooraf melden aan de Belgische Mededingingsautoriteit. Voor de aanmelding van concentraties moeten de partijen voortaan het nieuwe Ďformulier CONC C/Cí gebruiken. Het nieuwe formulier werd afgestemd op het Wetboek van economisch recht dat eind maart 2013 werd ingevoerd.
Lees meer
18.10.2013 - Gepensioneerd? Wat mag u nog bijverdienen?
Als gepensioneerde mag u naast uw pensioen ook nog bijverdienen. U moet daarbij een onderscheid maken tussen de regels die bepalen hoeveel u mag bijverdienen en de fiscale behandeling ervan. We staan kort bij beide vragen stil. De bedragen die we vermelden, zijn geldig voor 2013.
Lees meer
14.10.2013 - PWA- en dienstencheques: enkele nieuwe regels
Het systeem van de PWA- en dienstencheques is de laatste jaren erg succesvol gebleken. Zo succesvol dat het niet meer betaalbaar lijkt voor de Schatkist. De wetgever heeft dan ook aan de regels gesleuteld. Het maximumbedrag waarop het voordeel wordt berekend daalt tot 1.380 EUR (voor aanslagjaar 2014). Wie dit jaar al meer dan dit nieuwe maximum heeft uitgegeven, kan nog wel genieten van een overgangsmaatregel.
Lees meer
11.10.2013 - Hogere administratieve geldboetes in de inkomstenbelastingen
Wie een inbreuk pleegt op de bepalingen van het Wetboek Inkomstenbelastingen loopt het risico beboet te worden. Een ambtenaar die daartoe door de gewestelijke directeur gemachtigd wordt, kan immers geldboetes van 50 EUR tot 1.250 EUR opleggen voor iedere overtreding van het WIB92 en zijn uitvoeringsbesluiten. Vanaf 30 september 2013 werden de boeten verzwaard. De volgende boetes gelden nu voor deze overtredingen.
Lees meer
07.10.2013 - Bent u klaar voor de SEPA deadline?
Vanaf 1 februari 2014 mag u binnen de SEPA-zone enkel nog het Europees rekeningnummer gebruiken. Voor overschrijvingen en domiciliŽringen die u via elektronische weg naar uw bank doorstuurt, moet u specifieke SEPA-standaarden gebruiken. Banken kunnen zeker helpen bij de migratie, maar het meeste werk moet u zelf doen. Welke stappen zijn nodig om uw administratie en bedrijfsvoering op tijd klaar te krijgen?
Lees meer
04.10.2013 - Btw-gevolgen van gemengd gebruik van een wagen revisited
De btw op een gemengd gebruikte bedrijfswagen (privť en beroepsmatig gebruikt) kan u slechts gedeeltelijk aftrekken. In een vorige bijdrage legden we reeds uit volgens welke drie methodes de toegelaten aftrek mag worden berekend. De administratie heeft op 9 september 2013 een nieuwe circulaire gepubliceerd, waarbij ze de verschillende methodes toelicht, enkele wijzigingen aanbrengt en een vierde methode toevoegt.
Lees meer
01.10.2013 - Vastklikken van belaste reserves aan 10 %: een update
Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op liquidatieboni van 10 % naar 25 %. Dat wil zeggen dat u later bij het vereffenen en verdelen van uw vennootschap meer belasting zal betalen. Voorlopig kan liquideren nog aan 10 %. Om te vermijden dat ondernemers massaal hun vennootschap nu al zouden liquideren om de latere 25 % heffing te vermijden, werd er een overgangsmaatregel ingevoerd. De basisprincipes van de overgangsmaatregel legden we al uit in een vorige bijdrage. Ondertussen heeft de administratie het een en ander verduidelijkt in een circulaire. We brengen u weer helemaal up to date.
Lees meer
30.09.2013 - Vergelijking met andere belastingplichtigen
Wanneer er geen andere bewijskrachtige gegevens bestaan, kan de fiscus uw winsten en baten als ondernemer of vrije beroeper vaststellen aan de hand van andere vergelijkbare belastingplichtigen. Uw inkomen wordt dan vermoed gelijkaardig te zijn aan het inkomen van andere ondernemers, met een zelfde activiteit in uw streek.
Lees meer
28.09.2013 - Kan ik dan toch met een Porsche van mijn vennootschap rondrijden zonder op een hoog voordeel van alle aard belast te worden?
Het voordeel van alle aard op firmawagens blijft veel ondernemers een doorn in het oog. Velen proberen daar dan ook aan te ontsnappen. In de media werd recent veel aandacht gespendeerd aan een bedrijfsleider die met een Porsche van de firma rondreed zonder belast te worden op een voordeel van alle aard. Kan u dat ook? Dat is toch twijfelachtigÖ
Lees meer
23.09.2013 - Artiesten: speciale belastingplichtigen?
Het leven van een artiest is grilliger dan dat van gewone mensen. Periodes vol inspiratie worden afgewisseld door mindere tijden. Ook financieel heeft dat zijn gevolgen. Het ene jaar verdient u niet zo veel, en wordt u bijna niet belast. Het andere jaar stromen de centen wel binnen en krijgt u de navenante aanslag van de fiscus. Hoe kan u uw fiscale situatie best aanpakken? De volgende tips wijzen u alvast in de goede richting.
Lees meer
20.09.2013 - Nieuwe Wet ContinuÔteit Ondernemingen: belangrijke rol voor externe erkende boekhouders, accountants, belastingconsulenten en revisoren
De Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuÔteit van de ondernemingen en andere wetten die er mee verband houden, zijn recent op een aantal punten aangepast. Externe erkende boekhouders, accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren krijgen nieuwe taken. Belangrijk is de omstandige informatieverplichting ten aanzien van klanten-ondernemingen waarvan de continuÔteit in het gedrang kan komen.
Lees meer
17.09.2013 - KroatiŽ nieuw lid van de Europese Unie: gevolgen voor tewerkstelling en btw
Sinds 1 juli 2013 is KroatiŽ lid van de Europese Unie. Als u handel drijft met Kroatische bedrijven, heeft die toetreding gevolgen voor uw btw-verplichtingen. De toetreding heeft ook gevolgen voor de tewerkstelling van Kroatische werknemers in BelgiŽ en op sociaalrechtelijk vlak.
Lees meer
14.09.2013 - Uw vzw belast zoals een vennootschap?
De meeste mensen gaan er zomaar vanuit dat een vzw, omdat die in principe geen winstoogmerk heeft, niet onder de vennootschapsbelasting valt. Dat is echter niet helemaal waar. Opdat vzwís in de gunstigere rechtspersonenbelasting belast zouden worden, i.p.v. zoals een vennootschap in de vennootschapsbelasting, moet ze aan bijkomende voorwaarden voldoen.
Lees meer
10.09.2013 - Vastgoedmakelaars worden ingeschakeld in strijd tegen witwassen
De strijd tegen witwassen wordt steeds meer opgevoerd. Vanaf 1 september 2013 worden ook vastgoedmakelaars mee ingeschakeld. Het reglement dat het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars over deze materie reeds zelf had opgesteld werd bij koninklijk besluit bekrachtigd. De makelaars moeten voortaan hun cliŽnten identificeren en eventuele onregelmatigheden aan de Cel voor FinanciŽle Informatie (CFI) melden.
Lees meer
07.09.2013 - Geldigheidsduur maaltijdcheques van 3 maanden naar 1 jaar
Maaltijdcheques die voldoen aan een reeks voorwaarden worden niet als loon beschouwd en zijn volledig van belasting vrijgesteld. Zowel voor de werkgever als voor de begunstigde. Een van de voorwaarden betreft de geldigheidsduur van de maaltijdcheque. Die geldigheidsduur is opgetrokken van 3 maanden tot 1 jaar. De nieuwe geldigheidsduur geldt voor de papieren maaltijdcheques die vanaf september 2013 worden uitgegeven en voor de elektronische maaltijdcheques die vanaf 11 augustus 2013 op de maaltijdchequerekening van werknemers worden gecrediteerd.
Lees meer
04.09.2013 - Winwinlening: kredietbedrag voor kmoís en zelfstandigen is verdubbeld
De som die kleine, middelgrote en micro-ondernemingen en zelfstandigen kunnen lenen binnen het stelsel van de Winwinlening, is verdubbeld. Het maximale bedrag dat bij familie, vrienden of kennissen kan worden ontleend, is gestegen van 100.000 naar 200.000 euro.
Lees meer
01.09.2013 - Oprichting van een onderneming: op papier of elektronisch?
Een belangrijke stap bij de oprichting van een vennootschap, is het opstellen van een oprichtingsakte. Die moet worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 1 augustus 2013 gelden nieuwe tarieven voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van akten en stukken van handelsvennootschappen.
Lees meer
31.08.2013 - Nieuw: de loopbaancheque voor loopbaanbegeleiding op maat
Stelt u zich soms vragen bij uw loopbaan? Werknemers en zelfstandigen kunnen voortaan loopbaanbegeleidingsessies volgen bij erkende HR-bedrijven. Die sessies worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. U betaalt de begeleiding met een loopbaancheque. Eťn loopbaancheque omvat een pakket van 4 uur begeleiding.
Lees meer
28.08.2013 - Nieuwe mededingingswet hervormt Belgische Mededingingsautoriteit
De mededingingswet van 3 april 2013 omvat twee grote nieuwigheden: de hervorming van de Belgische Mededingingsautoriteit en de creatie van een nieuw instrument zodat man kan ingrijpen bij problemen op het vlak van de prijzen. De hervorming van de Belgische Mededingingsautoriteit moet tegen de herfst operationeel zijn. Wat is de impact van de nieuwe mededingingsregels voor de dagdagelijkse praktijk van uw onderneming?
Lees meer
25.08.2013 - De fairness tax: een faire belasting voor grote bedrijven?
Om de zoveel tijd steekt de roep naar een minimumbelasting voor bedrijven weer de kop op. Sinds eind juli kent BelgiŽ nu ook effectief zoín soort minimumbelasting, door de regering de fairness tax gedoopt. De uiteindelijke uitwerking wijkt wel wat af van de initiŽle bedoeling. Toch blijft het een soort minimumbelasting voor grote bedrijven die (bijna) geen vennootschapsbelasting betalen, maar wel dividenden uitkeren aan hun aandeelhouders.
Lees meer
20.08.2013 - Investeren in kmoís: dividenden toch aan 15 %
Het algemene tarief van de roerende voorheffing bedraagt 25 %. Hoewel het de bedoeling van de regering is om dat tarief op alle roerende inkomsten toe te passen, blijven er afwijkingen voorkomen. Meer zelfs, om investeringen in kmoís te promoten, werd een nieuwe uitzondering ingevoerd. Als u investeert in kmoís, betaalt u op de uitgekeerde dividenden slechts 20 of 15 % naar gelang het moment van de uitkering. Dit nieuwe regime geldt voor dividenden op aandelen die zijn uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalverhoging of oprichting vanaf 1 juli 2013.
Lees meer
16.08.2013 - De aanslag geheime commissielonen: opnieuw versoepeling
De bijzondere aanslag geheime commissielonen is een aanslag van 309 % die kan worden opgelegd aan vennootschappen die bepaalde kosten (erelonen, commissies, enz.) niet kunnen verantwoorden met de vereiste fiscale fiches. De laatste twee jaar werd er voortdurend aan het systeem geprutst, waarbij de toepassing nu eens verstrengd en vervolgens weer versoepeld werd. Eind juni werd een nieuwe soepelere regeling in de wet ingeschreven. Een circulaire heeft deze versoepeling verder toegelicht.
Lees meer
13.08.2013 - Belasting op de inverkeerstelling: tarieven vanaf 1 juli 2013
De nieuwe tarieven van de belasting op inverkeerstelling (BIV), geldig in het Vlaams Gewest vanaf 1 juli 2013, werden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Lees meer
09.08.2013 - Extra tijd voor aanpassing statuten appartementen in mede-eigendom
De nieuwe wet op de mede-eigendom of appartementswet is al sinds 1 september 2010 in werking. In veel appartementsgebouwen waar ťťn van de mede-eigenaars als syndicus optreedt, weten ze nog altijd niet hoe ze de nieuwe verplichtingen moeten toepassen. De wetgever komt die mede-eigenaars tegemoet. De aanpassing van de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement aan de nieuwe wet wordt opnieuw uitgesteld. De nieuwe datum wordt nu 1 september 2014 in plaats van 1 september 2013.
Lees meer
05.08.2013 - Hogere tarieven bedrijfsvoorheffing voor aanvullende pensioenen
Het aanvullend pensioen van werknemers en bedrijfsleiders dat gefinancierd wordt met bijdragen van de werkgever wordt voortaan anders (lees zwaarder) belast bij vervroegde opname van het pensioenkapitaal. Ook de percentages van de bedrijfsvoorheffing op de kapitaaluitkeringen voor werknemers en bedrijfsleiders zijn verhoogd. De nieuwe regels zijn van toepassing op kapitalen die worden uitgekeerd vanaf 1 juli 2013.
Lees meer
03.08.2013 - Regularisatie: de (laatste) kans grijpen?
De nieuwe regularisatiemogelijkheid die al een hele tijd was aangekondigd, loopt effectief sinds 15 juli 2013. Als u nog niet-aangegeven inkomsten of kapitalen heeft, is het nu dus het uitgelezen moment om terug met een propere lei te kunnen beginnen. Ook als u in het verleden (in ťťn van de vorige rondes) al eens heeft geregulariseerd, mag u nog meedoen. Maar haast u: want u heeft slechts tot 31 december 2013. Dan is het definitief gedaan. De regering heeft immers aangekondigd dat dit echt de laatste regularisatieronde isÖ
Lees meer
01.08.2013 - Op weg naar een eenheidsstatuut: oplossing voor carensdag en opzeggingstermijnen
In 2011 verklaarde het Grondwettelijk Hof de bepalingen uit de Arbeidsovereenkomstenwet met betrekking tot de opzeggingstermijnen en de carensdag ongrondwettelijk. Dit heeft ingrijpende gevolgen. Vanaf 1 januari 2014 moet u een nieuwe wettelijke opzeggingsregeling toepassen voor alle werknemers. En de carensdag voor arbeiders wordt afgeschaft.
Lees meer
29.07.2013 - Vlaamse kmo-portefeuille subsidieert nu ook coaching
De Vlaamse overheid steunt via de kmo-portefeuille ondernemerschapsbevorderende diensten van kmo's en vrije beroepers. Deze subsidiemaatregel voor Vlaamse kmoís wordt bijgestuurd. De pijler strategisch advies wordt uitgebreid en een nieuwe pijler coaching wordt toegevoegd.
Lees meer
25.07.2013 - Dagvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen
Als een personeelslid voor een korte opdracht naar het buitenland moet, kan u hem als werkgever een forfaitaire onkostenvergoeding betalen. U kan kiezen voor het algemene forfait van 37,18 EUR per dag (ongeacht waar de reis naartoe gaat) of het bedrag zoals het voorkomt op de landenlijst van de FOD FinanciŽn (bedrag varieert naargelang het land). Dit bedrag is voor de onderneming volledig aftrekbaar, maar is voor de werknemer geen belastbare bezoldiging.
Lees meer
22.07.2013 - Werken in het buitenland: twee keer belasting betalen?
U heeft tijdelijk in het buitenland gewerkt. U heeft daar al personenbelasting betaald op uw inkomen. Moet u ook in BelgiŽ nog eens belasting betalen? Dat risico bestaat. Maar er zijn oplossingen voor: het is immers niet de bedoeling dat u dubbele belasting gaat betalen.
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  [23]  24  25  26  27  28